images

LIST OF TOPPERS


Std X-CBSE Result 2018-19

Sr. No Student Name CGPA Percentage
1 Roshni Vijay Tiwari 10 95.40
2 Siddhi Abhitabh Saoji 10 95.20
3 Tanmay Rajendra Phirke 10 95.00
4 Aditya Virendra Bhole 10 94.80
5 Siddhesh Sharad Jagtap 10 94.80
6 Palak Ajay Agrawal 10 94.20
7 Jatin Mahesh Rajdeo 10 94.20
8 Rohan Ishwar Patil (Dose) 10 94.00
9 Shishir Vinay Narkhede 10 93.60
10 Anjali Ravilal Patel 10 93.40
11 Disha Shridhar Patil 10 93.20
12 Vaibhavi Ravi Satao 10 93.20
13 Krushana Kailash Rathi 10 92.80
14 Abhilash Gajanan Choudhari 10 92.80
15 Devashish Surendra Ugle 10 92.60
16 Pratik Gopal Davange 10 92.00
17 Pranav Ravindra Ganage 10 91.80
18 Harish Prakash Kharate 10 91.40
19 Meet Bharat Shah 10 90.80
20 Sandesh Pravin Kawane 10 90.40